USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Emme edellytä yrittäjiltämme mitään tiettyä koulutusta tai taustaa, mutta luonnollisesti esimerkiksi ravintola-alan kokemuksesta on sinulle paljon hyötyä.

Sinun tulisi hallita sujuvasti suomi ja englanti.

Kaikki uudet franchising-kumppanit osallistuvat kolmen viikon franchising-kumppanien koulutukseen, josta kaksi viikkoa suoritetaan intensiivisenä koulutuksena alueellisessa, sertifioidussa koulutusravintolassa. Kolmas koulutusviikko suoritetaan Kölnin koulutuskeskuksessa.

Avajaisviikon aikana aluepäällikkö on paikalla viikon ajan tukemassa avajaisia ja auttamassa myös työntekijöiden perehdyttämisessä.

University of SUBWAY -laajan e-learning-järjestelmän avulla kaikki franchising-yrittäjän työntekijät saavat pääsyn koulutusalustaan, joka tarjoaa koulutussisältöä perusteista tietotaidon syventämiseen itsenäisesti suoritettavien verkkokurssien muodossa.

Viimeistään siinä vaiheessa kun olet tekemässä liikehuoneistosta vuokrasopimusta / tarvittavia remonttisopimuksia.

Yrittäjä päättää asian itse, suurin osa nykyisistä yrittäjistämme ovat perustaneet Osakeyhtiön. Tästä voit keskustella oman tilitoimistosi kanssa.

Tarvitaan ilmoitus terveystarkastajalle. Heidän käyntinsä maksavat muutamia kymmeniä euroja, kaupungin taksan mukaisesti. Elinkeinolupaa ei erikseen tarvita. Yrittäjä vastaa myös kaikista yritystoimintaan liittyvistä ilmoituksista esim. verottaja, vakuutusyhtiö jne.

Tässä on paikkakunta / alueellisia eroja ja siihen osaa vastata paikallinen Työ- ja elinkeinotoimisto / Uusyrityskeskukset.

Subway® franchising-sopimus on voimassa 20 vuotta.

Franchising-sopimuksen uusimisen maksu Suomessa on tällä hetkellä 15 000 euroa.

Franchisemaksut (rojaltit) ovat 8 % nettomyynnistä. Tähän lisätään 4,5 % FAF (Franchisee Advertising Fund)-maksuja, jotka rahoittavat alueellista ja kansallista mainontaa.

Subway®-ravintolan perustamiskustannukset yrittäjälle ovat noin 160-200 tuhatta euroa.

Riippuen koosta ja sijainnin edellytyksistä, kustannukset voivat kuitenkin vaihdella. Suurin osa kustannuksista muodostuu laitehankinnoista ja remonttitöistä.

Ostohinta ravintolalle sovitaan myyjän ja ostajan välillä, ja se voi vaihdella paljon eri muuttujien perusteella.

Franchise-antajalla ei ole vaikutusta sovittuun ostohintaan. Hänen on vain hyväksyttävä suunniteltu siirto, jotta lisenssin siirto voidaan toteuttaa.

Lisenssi- ja muut koulutuskulut voidaan siirtää perustettavan yrityksen lukuun kuluiksi. Tätä voi myös tiedustella omalta kirjanpitäjältäsi.

Subway® Business Developer, eli BD, on omalla alueellaan toimiva itsenäinen yritys, jonka tehtävänä on etsiä uusia yrittäjiä ja liiketiloja, auttaa olemassa olevia yrittäjiä heidän toiminnassaan sekä hoitaa monia eri ravintolatoimintaan liittyviä tehtäviä.

Suomessa BD-toimistoja on yksi, joten me hoidamme koko maan Subway®-ravintoloiden toimintaa.

Evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla