Tietosuoja

Tietosuojaseloste

1. Tietosuoja lyhyesti

Yleiset oh jeet

Seuraavat ohjeet antavat yleiskatsauksen siitä, mitä henkilötietojesi tapahtuu, kun vierailet tällä tilalla. Henkilötiedot ovat kaikki tiedot, jotta voit tunnistaa henkilösti. Yksityisiset tiedot tietosuojasta löydät tämän tekstin alapuolella olevasta tietosuojakohtaselosteestamme.

Tietojen kerääminen talllä tosiasialla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä perusteella?

Tietojen käsitely tällä asiakirjalla tapahtuu erikseen ylläpitäjän toimesta. Yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteena ”Vastuullinen taho”.

Kuinka keräämme tietojasi?

Tietosi kerätään ensinnäkin siten, etta annat niita meille. Tämä voi tapahtua noudattamalla yhteydenottolomakkeen ja antamalla tietoja siinä.

Muita tietoja kerätään automaattisesti tai suostumsi vieraillessa tuotteitalla tietojenkäsittelyjärjestelmien avulla. Nämä ovat tärkeitä teknisiä tietoja (kuten internet selain, käyttöjärjestelmä tai sivun lataamisen aika). Tietojen kerääminen tapahtuu automaattisesti heti kun vierailet tällä nimellä.

Mihin käytämme tietojasi?

Osaa tiedoista kerätään virheettömän toiminnan nyt. Toisia käyttää käyttää käyttäjäkäyttäytymissi testantiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi pyynnöstä?

Sinulla on oikeus saada maksutta tietoa tämän henkilön henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajista ja käsittelystä tarkoituksesta milloin tahansa. Sinulla on myös oikeus pyytää kyseisten tietojenoikaisijoiden tai poistamista. Jos olet annut suostumuksen tietojen käsitelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta varten. Lisäksi sinulla on oikeus jossakin pyydettäessä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus asian valvovalle viranomaiselle.

Voitte aina ottaa meihin yhteyttä tässä ja muissa tietosuojaan kysymyksissä.

Analyysityökalut ja kolmannen osapuolen työkalut

Kun vierailet tällä sivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan arvioida tilastollisesti. Tämä tehdään pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaiset tiedot näistä analyysiohjelmista löytyvät seuraavasta tietosuojalausunnosta.

2. Isännöinti

Isännöimme verkkosivustomme sisältöä seuraavan palveluntarjoajan kanssa:

Ulkoinen isännöinti

Tätä verkkosivustoa isännöidään ulkoisesti. Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan isännöitsijän palvelimille. Nämä voivat olla ensisijaisesti IP-osoitteita, yhteydenottopyyntöjä, meta- ja viestintätietoja, sopimustietoja, yhteystietoja, nimiä, pääsy verkkosivuille ja muita verkkosivuston kautta luotuja tietoja.

Ulkoinen isännöinti tapahtuu potentiaalisten ja olemassa olevien asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja ammattimaisen palveluntarjoajan turvallisen, nopean ja tehokkaan online-tarjouksemme tarjoamisen vuoksi. (GDPR, 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Jos vastaavaa suostumusta pyydettiin, käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja § 25 kohdan B. laitesormenjälkien otto) TTDSG:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Isäntämme käsittelevät tietojasi vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen suoritusvelvollisuutensa täyttämiseksi ja noudattaa näitä tietoja koskevia ohjeitamme.

Käytämme seuraavia isäntiä:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

Tilausta Käsitellään

Olemme tehneet tilausten käsittelysopimuksen (AVV) edellä mainitun palveluntarjoajan kanssa. Tämä on tietosuojalain edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että verkkosivustomme vierailijoiden henkilötietoja käsitellään vain ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n mukaisesti.

3. Yleistiedot ja pakolliset tiedot

Datan suojelu

Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jos käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia ​​henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tämä tietosuojaseloste selittää, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme. Se myös selittää, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Haluamme huomauttaa, että tiedonsiirrossa Internetissä (esim. sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturvaaukkoja. Tietojen täydellinen suojaus kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ​​ei ole mahdollista.

Huomautus vastuuhenkilöstä

Tämän sivuston tietojenkäsittelystä vastaava elin on:

Subway Vermietungs- und Servicegesellschaft mbH

Siegburger Strasse 229 c

50679 Köln

Puhelin: +49 (0) 800/782 92 93
Sähköposti:

Vastuuelin on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoituksesta ja tavoista.

Säilytysaika

Ellei tässä tietosuojaselosteessa ole määritelty erityistä säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes tietojenkäsittelyn tarkoitus ei enää päde. Jos pyydät oikeutettua poistopyyntöä tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi tallentamiseen (esim. vero- tai kauppaoikeudelliset säilytysajat); Jälkimmäisessä tapauksessa tiedot poistetaan, kun nämä syyt ovat lakanneet olemasta.

Yleistä tietoa tietojenkäsittelyn oikeusperustasta tällä sivustolla

Jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn, käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan tai GDPR 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella, jos käsitellään erityisiä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisia ​​tietoluokkia. Jos henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin annetaan nimenomainen suostumus, tietojenkäsittely perustuu myös GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Jos olet hyväksynyt evästeiden tallentamisen tai pääsyn tietoihin päätelaitteellasi (esim. laitteen sormenjälkien avulla), tietojenkäsittely perustuu myös TTDSG:n 25 §:n 1 momenttiin. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos tietojasi tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi, käsittelemme tietojasi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Lisäksi käsittelemme tietojasi, jos ne ovat velvollisia täyttämään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen lakisääteinen velvoite. Tietojen käsittely voi tapahtua myös oikeutetun etumme perusteella GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tämän tietosuojailmoituksen seuraavissa kohdissa on tietoja kunkin yksittäistapauksen asiaankuuluvista oikeusperustoista.

Huomautus tiedonsiirrosta Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin

Käytämme muun muassa Yhdysvaltoihin tai muihin kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten työkaluja, jotka eivät ole tietosuojalainsäädännön mukaisia. Jos nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietojasi voidaan siirtää näihin kolmansiin maihin ja käsitellä siellä. Haluamme huomauttaa, että näissä maissa ei voida taata EU:n tasoa vastaavaa tietosuojan tasoa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä henkilönä, jota asia koskee, voi ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Siksi ei voida sulkea pois sitä, että Yhdysvaltain viranomaiset (esim. salaiset palvelut) käsittelevät, arvioivat ja tallentavat tietojasi pysyvästi Yhdysvaltain palvelimille valvontatarkoituksiin. Meillä ei ole vaikutusta näihin käsittelytoimintoihin.

Tietojen käsittelyyn antamasi suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoimenpiteet ovat mahdollisia vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruuttamiseen asti tapahtuneen tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen peruuttaminen ei vaikuta.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoraa mainontaa (GDPR 21 artikla)

JOS TIETOJEN KÄSITTELY PERUSTEE TAIDEON. 6 ABS. 1 LIT. E TAI F GDPR, SINULLA ON OIKEUS VASTUUTA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ MILLOIN TILANTEESSASI JOHTUVISTA SYYistä; TÄMÄ KÄYTETÄÄN MYÖS NÄIDEN SÄÄNNÖKSEN PERUSTUVAAN PROFILOINTIIN. KOHTAINEN OIKEUSPERUSTA, JOIHIN KÄSITTELY PERUSTAA, LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJAKÄSITÄ. JOS VASTUU, EMME KÄSITTELY ENÄÄ KÄSITTELYISET HENKILÖTIEDOT, Ellemme VOI OSOITTAA KÄSITTELYN KATTAVIA SUOJAPERUSTEITA, JOTKA OHITTAVAT ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI TAI KÄSITTELYKÄSITTELYOHJELMAN ARTIKLAN MUKAINEN VASTAUS 21(1) GDPR).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITTELYN SUORAA MAINONTA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS VASTUUTA MILLOIN AIKANA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MAINONTATARKOITUKSISTA VARTEN; TÄMÄ KÄYTETÄÄN MYÖS PROFILOINTIIN TÄLLAISEEN SUORAAN MAINONTAAN LIITTYVÄSSÄ RAJOITUKSESSA. JOS VASTUU, HENKILÖTIEDOTTASI EI ENÄÄ KÄYDÄ SUORAAN MAINONTAKÄYTTÖÖN (GDPR:N ARTIKLAN 21 (2) MUKAINEN VASTAUS.

Valitusoikeus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

GDPR-rikkomustapauksissa niillä, joita asia koskee, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka on. Oikeus tehdä valitus ei rajoita muita hallinnollisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tietoja, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen mukaisesti, luovutamme sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtämistä toiselle vastuuhenkilölle, tämä tapahtuu vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

Tiedot, poisto ja korjaus

Sinulla on sovellettavien lakisääteisten säännösten puitteissa oikeus saada ilmaiseksi tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus oikaista tai poistaa nämä tiedot milloin tahansa . Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos sinulla on henkilötietoihin liittyviä kysymyksiä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tätä varten. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi oikeellisuuden, tarvitsemme yleensä aikaa tarkistaaksemme tämän. Tutkimuksen ajaksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
  • Jos henkilötietojesi käsittely on tapahtunut/tapahtuu laittomasti, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijaan.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai esittämiseen, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista poistamisen sijaan.
  • Jos olet jättänyt vastalauseen GDPR:n artiklan 21 (1) mukaisesti, sinun ja meidän etumme on punnittava. Niin kauan kuin ei ole vielä selvitetty, kenen intressit ovat etusijalla, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja – niiden säilyttämistä lukuun ottamatta – voidaan käyttää vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseen taikka Euroopan unionin tai jäsenvaltion tärkeää yleistä etua koskevaa käsittelyä.

SSL- tai TLS-salaus

Tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten meille sivuston ylläpitäjänä lähettämien tilausten tai tiedustelujen, siirron suojaamiseksi. Voit tunnistaa salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivi muuttuu ”http://”-osoitteesta ”https://” ja selainrivillä olevasta lukkosymbolista.

Jos SSL- tai TLS-salaus on aktivoitu, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Kampanjaviestien vastustaminen

Vastustamme täten sellaisten yhteystietojen käyttöä, jotka on julkaistu osana ei-toivottujen mainosten ja tiedotusmateriaalin lähettämistä. Sivuston ylläpitäjät pidättävät nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos lähetetään ei-toivottuja mainoksia, kuten roskapostiviestejä.

4. Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Keksit

Sivustomme käyttää niin kutsuttuja ”evästeitä”. Evästeet ovat pieniä tietopaketteja, eivätkä ne vahingoita päätelaitettasi. Ne tallennetaan päätelaitteellesi joko väliaikaisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailusi jälkeen. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai kunnes selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa kolmannen osapuolen evästeitä voidaan myös tallentaa päätelaitteellesi, kun siirryt sivustollemme (kolmannen osapuolen evästeet). Niiden avulla voimme tai sinä käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen palveluita (esim. evästeitä maksupalvelujen käsittelyyn).

Evästeillä on erilaisia ​​toimintoja. Lukuisat evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, koska tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä käytetään arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä tai näyttämään mainoksia.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestintäprosessin toteuttamiseen, tiettyjen haluamiesi toimintojen tarjoamiseen (esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimointiin (esim. evästeet verkkoyleisön mittaamiseen) (tarpeet evästeet) tallennetaan artiklan perusteella. 6 (1) (f) GDPR, ellei muuta oikeusperustaa ole määritelty. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu välttämättömien evästeiden tallentamiseen palvelujensa teknisesti virheetöntä ja optimoitua tarjoamista varten. Jos pyydettiin suostumus evästeiden ja vastaavien tunnistustekniikoiden tallentamiseen, käsittely tapahtuu yksinomaan tämän suostumuksen perusteella (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan lit. a ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentti);

Voit asettaa selaimesi niin, että saat tietoa evästeiden asettamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, sulkea pois evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleensä ja aktivoida evästeiden automaattisen poiston, kun selain suljetaan. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toimintoja voidaan rajoittaa.

Jos kolmannen osapuolen yritykset käyttävät evästeitä tai analyysitarkoituksiin, ilmoitamme tästä sinulle erikseen tässä tietosuojaselosteessa ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Cookiebotin suostumus

Verkkosivustomme käyttää Cookiebotin suostumustekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen päätelaitteellesi tai tiettyjen tekniikoiden käyttöön ja dokumentoidakseen tämän tietosuojamääräysten mukaisesti. Tämän tekniikan toimittaja on Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Tanska (jäljempänä ”Cookiebot”).

Kun siirryt verkkosivustollemme, muodostetaan yhteys Cookiebot-palvelimiin saadaksesi suostumuksesi ja muita selityksiä evästeiden käyttöön. Cookiebot tallentaa sitten evästeen selaimeesi, jotta se voi määrittää antamasi suostumuksen tai peruuttaa sen. Tällä tavalla kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, poistat Cookiebot-evästeen itse tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei ole enää voimassa. Pakolliset lakisääteiset säilytysvaatimukset eivät muutu.

Cookiebotia käytetään lain edellyttämän suostumuksen saamiseksi evästeiden käyttöön. Oikeusperusta tälle on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Palvelimen lokitiedostot

Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa tiedot automaattisesti niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi automaattisesti välittää meille. Nämä ovat:

  • Selaimen tyyppi ja selainversio
  • käytetty käyttöjärjestelmä
  • Viittaavan URL-osoite
  • Käyttävän tietokoneen isäntänimi
  • Palvelinpyynnön aika
  • IP-osoite

Näitä tietoja ei ole yhdistetty muihin tietolähteisiin.

Nämä tiedot kerätään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi verkkosivujensa teknisesti virheetön esittämiseen ja optimointiin – palvelimen lokitiedostot on tallennettava tätä tarkoitusta varten.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeen tiedot, mukaan lukien siellä antamasi yhteystiedot, kyselyn käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme meille osoitettujen tiedustelujen tehokkaaseen käsittelyyn (GDPR 6 artiklan 1 kohta f) tai suostumukseesi (GDPR 6 artiklan 1 kohta). jos tätä kysyttiin; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottolomakkeeseen antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruuttamaan suostumuksesi säilyttämiseen tai tietojen tallennuksen tarkoitus lakkaa (esim. pyyntösi käsittelyn jälkeen). Pakolliset säännökset – erityisesti säilytysajat – eivät muutu.

Tiedustelut sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, kyselysi, joka sisältää kaikki tuloksena saadut henkilötiedot (nimi, kysely), tallennamme ja käsittelemme pyyntösi käsittelyä varten. Emme luovuta näitä tietoja ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme meille osoitettujen tiedustelujen tehokkaaseen käsittelyyn (GDPR 6 artiklan 1 kohta f) tai suostumukseesi (GDPR 6 artiklan 1 kohta). jos tätä kysyttiin; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottopyyntöjen kautta meille lähettämäsi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät poistamista, peruutat suostumuksesi tallentamiseen tai tietojen tallennuksen tarkoitus ei enää ole voimassa (esim. pyyntösi käsittelyn jälkeen). Pakolliset säännökset – erityisesti lakisääteiset säilytysajat – eivät muutu.

5. Analyysityökalut ja mainonta

Google Tag Manager

Käytämme Google Tag Manageria. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Tag Manager on työkalu, jonka avulla voimme integroida seuranta- tai tilastotyökaluja ja muita tekniikoita verkkosivustollemme. Google Tag Manager ei itse luo käyttäjäprofiileja, ei tallenna evästeitä eikä tee itsenäisiä analyyseja. Sitä käytetään vain sen kautta integroitujen työkalujen hallintaan ja näyttämiseen. Google Tag Manager kuitenkin tallentaa IP-osoitteesi, joka voidaan välittää myös Googlen emoyhtiölle Yhdysvalloissa.

Google Tag Manageria käytetään GDPR:n artiklan 6(1)(f) perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu erilaisten työkalujen nopeaan ja helppoon integrointiin ja hallintaan verkkosivuillaan. Jos vastaavaa suostumusta pyydettiin, käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja § 25 kohdan B. laitesormenjälkien otto) TTDSG:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää verkkoanalyysipalvelun Google Analyticsin toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analyticsin avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida verkkosivuston vierailijoiden käyttäytymistä. Sivuston ylläpitäjä saa erilaisia ​​käyttötietoja, mm B. Sivujen katselukerrat, oleskelun kesto, käytetyt käyttöjärjestelmät ja käyttäjän alkuperä. Nämä tiedot kohdistetaan käyttäjän vastaavalle päätelaitteelle. Käyttäjätunnusta ei ole määritetty.

Lisäksi Google Analyticsin avulla voimme tallentaa muun muassa hiiren ja rullauksen liikkeet ja napsautukset. Lisäksi Google Analytics käyttää erilaisia ​​mallinnusmenetelmiä täydentämään tallennettuja tietojoukkoja ja käyttää koneoppimistekniikoita tietojen analysointiin.

Google Analytics käyttää teknologioita, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa käyttäjien käyttäytymisen analysointia varten (esim. evästeet tai laitteen sormenjäljet). Googlen keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä välitetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne.

Tämän palvelun käyttö perustuu antamaasi suostumukseen GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan ja TTDSG:n pykälän 25 kohdan 1 mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonymisointi

Olemme aktivoineet IP-anonymisointitoiminnon tällä sivustolla. Tämän seurauksena Google lyhentää IP-osoitettasi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousaluesopimuksen sopimusvaltioissa ennen kuin se lähetetään Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston ylläpitäjälle. Selaimesi osana Google Analyticsia lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Selainlaajennus

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi lataamalla ja asentamalla seuraavan linkin alla olevan selainlaajennuksen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, on Googlen tietosuojakäytännössä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi.

Demografiset ominaisuudet Google Analyticsissa

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin ”demografiset ominaisuudet” -toimintoa voidakseen näyttää verkkosivuston vierailijoille asiaankuuluvia mainoksia Googlen mainosverkostossa. Näin voidaan luoda raportteja, jotka sisältävät lausuntoja sivuston vierailijoiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen kiinnostuksiin perustuvasta mainonnasta ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajien vierailijatiedoista. Näitä tietoja ei voida osoittaa tietylle henkilölle. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä milloin tahansa Google-tilisi mainosasetusten kautta tai yleensä kieltää tietojesi keräämisen Google Analyticsin toimesta kohdassa ”Tiedonkeruun vastustaminen” kuvatulla tavalla.

Tilausta Käsitellään

Olemme tehneet tilausten käsittelysopimuksen Googlen kanssa ja täytämme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukat vaatimukset Google Analyticsin käytössä.

Google Ads

Sivuston ylläpitäjä käyttää Google Adsia. Google Ads on verkkomainosohjelma, jonka valmistaa Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Adsin avulla voimme näyttää mainoksia Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, kun käyttäjä syöttää tiettyjä hakutermejä Googleen (avainsanakohdistus). Lisäksi kohdistettuja mainoksia voidaan näyttää Googlelta saatavien käyttäjätietojen (esim. sijaintitietojen ja kiinnostuksen kohteiden) perusteella (kohderyhmäkohdistus). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme arvioida näitä tietoja kvantitatiivisesti, esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakutermit johtivat mainoksiemme näyttämiseen ja kuinka moni mainos johti vastaaviin klikkauksiin.

Tämän palvelun käyttö perustuu antamaasi suostumukseen GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan ja TTDSG:n pykälän 25 kohdan 1 mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://policies.google.com/privacy/frameworksja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads -uudelleenmarkkinointi

Tämä verkkosivusto käyttää Google Ads Remarketingin toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Ads Remarketingin avulla voimme määrittää online-tarjouksemme kanssa vuorovaikutuksessa olevat ihmiset tietyille kohderyhmille, jotta voimme näyttää heille kiinnostukseen perustuvaa mainontaa Googlen mainosverkostossa (uudelleenmarkkinointi tai uudelleenkohdistaminen).

Lisäksi Google Ads Remarketingin avulla luodut mainonnan kohderyhmät voidaan linkittää Googlen laitteidenvälisiin toimintoihin. Tällä tavalla kiinnostuksiin liittyvät, personoidut mainosviestit, jotka on mukautettu sinulle aiemman käyttösi ja surffauskäyttäytymisesi perusteella yhdessä päätelaitteessa (esim. matkapuhelimessa), voidaan näyttää myös toisessa päätelaitteessasi (esim. .

Jos sinulla on Google-tili, voit vastustaa personoitua mainontaa käyttämällä seuraavaa linkkiä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Tämän palvelun käyttö perustuu antamaasi suostumukseen GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan ja TTDSG:n pykälän 25 kohdan 1 mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja ja tietosuojasäännökset löytyvät Googlen tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Kohderyhmän muodostus asiakasvertailulla

Käytämme muun muassa Google Ads Remarketingin asiakasvertailua kohderyhmien muodostamiseen. Tällöin siirrämme tiettyjä asiakastietoja (esim. sähköpostiosoitteita) asiakasluetteloistamme Googlelle. Jos asiakkaat ovat Googlen käyttäjiä ja ovat kirjautuneita Google-tililleen, heille näytetään sopivia mainosviestejä Google-verkostossa (esim. YouTubessa, Gmailissa tai hakukoneessa).

Googlen tulosseuranta

Tämä sivusto käyttää Googlen tulosseurantaa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Googlen tulosseurannan avulla voimme ja Google tunnistaa, onko käyttäjä suorittanut tiettyjä toimintoja. Voimme esimerkiksi arvioida, mitä painikkeita verkkosivuillamme on napsautettu kuinka usein ja mitä tuotteita katsottiin tai ostettiin erityisen usein. Näitä tietoja käytetään tulostilastojen luomiseen. Saamme tietää mainoksiamme napsauttaneiden käyttäjien kokonaismäärän ja mitä he ovat tehneet. Emme saa mitään tietoja, joiden avulla voisimme tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Google itse käyttää tunnistamiseen evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita.

Tämän palvelun käyttö perustuu antamaasi suostumukseen GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan ja TTDSG:n pykälän 25 kohdan 1 mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Löydät lisätietoja Googlen tulosseurannasta Googlen tietosuojasäännöistä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

Facebookin pikseleitä

Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin vierailijan toimintapikseliä konversion mittaamiseen. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerättyjä tietoja kuitenkin siirretään myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Tällä tavalla sivuston vierailijoiden käyttäytymistä voidaan seurata sen jälkeen, kun heidät on ohjattu palveluntarjoajan verkkosivuille napsauttamalla Facebook-mainosta. Tämä mahdollistaa Facebook-mainosten tehokkuuden arvioinnin tilasto- ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä tulevien mainontatoimenpiteiden optimoinnin.

Kerätyt tiedot ovat meille tämän sivuston ylläpitäjänä anonyymejä, emmekä voi tehdä johtopäätöksiä käyttäjän henkilöllisyydestä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot siten, että yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollista ja Facebook käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa. Facebookin tietojen käyttökäytäntövoi käyttää. Tämä antaa Facebookille mahdollisuuden sijoittaa mainoksia Facebook-sivuille ja Facebookin ulkopuolelle. Emme voi sivuston ylläpitäjänä vaikuttaa tähän tietojen käyttöön.

Tämän palvelun käyttö perustuu antamaasi suostumukseen GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan ja TTDSG:n pykälän 25 kohdan 1 mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Siltä osin kuin henkilötietoja kerätään verkkosivustollamme ja välitetään Facebookille tässä kuvatulla työkalulla, me ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, olemme yhteisvastuussa tästä tietojenkäsittelystä (Art. 26 GDPR). Yhteisvastuu rajoittuu tietojen keräämiseen ja välittämiseen Facebookille. Facebookin suorittama käsittely edelleenlähetyksen jälkeen ei ole osa yhteistä vastuuta. Yhteiset velvoitteemme on määritelty yhteiskäsittelysopimuksessa. Sopimuksen teksti löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tämän sopimuksen mukaan olemme vastuussa tietosuojatietojen antamisesta Facebook-työkalua käytettäessä ja työkalun toteuttamisesta verkkosivuillamme suojatulla tavalla tietosuojalain mukaisesti. Facebook vastaa Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Voit puolustaa Facebookin käsittelemiin tietoihin liittyviä oikeuksiasi (esim. tietopyyntöjä) suoraan Facebookissa. Jos puolustat rekisteröityjen oikeuksia kanssamme, olemme velvollisia välittämään ne Facebookille.

Löydät lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta Facebookin tietosuojatiedoista: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Voit myös käyttää Muokatut yleisöt -uudelleenmarkkinointiominaisuutta Mainosasetukset-osiossa osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screendeaktivoida. Tätä varten sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit kieltäytyä Facebookin käyttäytymiseen perustuvasta mainonnasta European Interactive Digital Advertising Alliancen verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebookin mukautetut yleisöt

Käytämme Facebookin mukautettuja yleisöjä. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti.

Jos vierailet tai käytät verkkosivustojamme ja sovelluksiamme, käytät ilmaisia ​​tai maksullisia tarjouksiamme, lähetät meille tietoja tai olet vuorovaikutuksessa yrityksemme Facebook-sisällön kanssa, keräämme henkilötietojasi. Jos annat meille suostumuksesi Facebook Custom Audiencesin käyttöön, välitämme nämä tiedot Facebookille, jonka avulla Facebook voi näyttää sinulle sopivaa mainontaa. Lisäksi datallasi voidaan määrittää kohderyhmät (ulkonäköiset yleisöt).

Facebook käsittelee näitä tietoja käsittelijänä. Yksityiskohdat löytyvät Facebookin käyttösopimuksesta: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Tämän palvelun käyttö perustuu antamaasi suostumukseen GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan ja TTDSG:n pykälän 25 kohdan 1 mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudienceja https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight Tag

Tämä sivusto käyttää LinkedInin Insight Tagia. Tämän palvelun tarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

Tietojen käsittely LinkedIn Insight Tagilla

LinkedIn Insight -tunnisteen avulla saamme tietoa verkkosivustomme vierailijoista. Jos verkkosivuston vierailija on rekisteröitynyt LinkedIniin, voimme muun muassa analysoida verkkosivujemme vierailijoiden ammatillisia avaintietoja (esim. urataso, yrityksen koko, maa, sijainti, toimiala ja ammattinimike) ja siten mukauttaa sivustomme paremmin vastaavat kohderyhmät. Voimme myös käyttää LinkedIn Insight -tageja mitataksemme, tekevätkö verkkosivustomme vierailijat ostoksia tai tekevätkö muut toiminnot (konversiomittaus). Konversiomittaus voi tapahtua myös eri laitteilla (esim. PC:stä tablettiin). LinkedIn Insight Tag tarjoaa myös uudelleenkohdistamisominaisuuden, jonka avulla voimme näyttää vierailijoillemme kohdistettuja mainoksia sivuston ulkopuolella,

LinkedIn itse kerää myös ns. lokitiedostoja (URL, viittaus-URL, IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet sekä käyttöaika). IP-osoitteet lyhennetään tai (jos niitä käytetään LinkedIn-jäsenten tavoittamiseen eri laitteissa) tiivistetty (pseudonyymi). LinkedIn-jäsenten suorat tunnisteet poistetaan LinkedInistä seitsemän päivän kuluttua. Loput pseudonyymisoidut tiedot poistetaan sitten 180 päivän kuluessa.

Emme voi verkkosivuston ylläpitäjänä siirtää LinkedInin keräämiä tietoja tietyille henkilöille. LinkedIn tallentaa verkkosivujen vierailijoilta kerätyt henkilötiedot palvelimilleen Yhdysvalloissa ja käyttää niitä omiin mainostarkoituksiinsa. Tarkemmat tiedot löytyvät LinkedInin tietosuojakäytännöstä https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Oikeusperusta

Siltä osin kuin suostumus on saatu, yllä mainittua palvelua käytetään yksinomaan GDPR:n artiklan 6 (1) (a) ja TTDSG:n pykälän 25 perusteella. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Ellei suostumusta ole saatu, tätä palvelua käytetään GDPR:n artiklan 6 (1) (f) perusteella; verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi tehokkaisiin mainostoimiin, mukaan lukien sosiaalinen media.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.linkedin.com/legal/l/dpaja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Vastustus LinkedIn Insight Tagin käytölle

Vastusta LinkedInin käyttökäyttäytymisen ja kohdistetun mainonnan analysointia seuraavan linkin alla: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Lisäksi LinkedIn-jäsenet voivat hallita henkilötietojensa käyttöä mainontatarkoituksiin tilinsä asetuksissa. Jos haluat estää LinkedIniä yhdistämästä verkkosivustoltamme kerättyjä tietoja LinkedIn-tiliisi, sinun on kirjauduttava ulos LinkedIn-tililtäsi ennen kuin vierailet verkkosivustollamme.

Tilausta Käsitellään

Olemme tehneet tilausten käsittelysopimuksen (AVV) edellä mainitun palveluntarjoajan kanssa. Tämä on tietosuojalain edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että verkkosivustomme vierailijoiden henkilötietoja käsitellään vain ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n mukaisesti.

6. Uutiskirjeet

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat vastaanottaa sivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme vahvistaa, että olet antamasi sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirje. Muita tietoja ei kerätä tai niitä kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja yksinomaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan suostumuksesi perusteella (Art. 6 § 1 lit. a DSGVO). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen tallentamiseen, sähköpostiosoitteeseen ja niiden käyttöön uutiskirjeen lähettämiseen, esimerkiksi uutiskirjeen ”peruuta tilaus” -linkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimintojen laillisuuteen.

Me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja säilyttää tiedot, jotka olet tallentanut meille uutiskirjeen tilaamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen ja ne poistetaan uutiskirjeiden jakelulistalta sen jälkeen, kun olet perunut uutiskirjeen tai kun se ei enää toimi. mihin tahansa tarkoitukseen. Pidätämme oikeuden poistaa tai estää sähköpostiosoitteita uutiskirjeiden jakelulistalta oman harkintamme mukaan oikeutetun etumme puitteissa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin ei puututa.

Kun sinut on poistettu uutiskirjeiden jakelulistalta, voimme tai uutiskirjepalvelun tarjoaja tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle, jos se on tarpeen tulevien postitusten estämiseksi. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etuasi että meidän etuamme noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia uutiskirjeitä lähetettäessä (oikeutettu etu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) mukaisesti. Tallennus mustalla listalla ei ole ajallisesti rajoitettua.Voit vastustaa tallennusta, jos etusi ovat tärkeämpiä kuin meidän oikeutetut etumme.

7. Lisäosat ja työkalut

Font Awesome (paikallinen isännöinti)

Tämä sivu käyttää Font Awesomea fonttien yhtenäiseen näyttöön. Font Awesome on asennettu paikallisesti. Ei yhteyttä Fonticons, Inc:n palvelimiin.

Lisätietoja Font Awesomesta on Font Awesome -tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://fontawesome.com/privacy.

Wordfence

Olemme integroineet Wordfencen tälle sivustolle. Palveluntarjoaja on Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (jäljempänä ”Wordfence”).

Wordfenceä käytetään suojaamaan verkkosivustoamme ei-toivotulta pääsyltä tai haitallisilta kyberhyökkäyksiltä. Tätä tarkoitusta varten verkkosivustomme muodostaa pysyvän yhteyden Wordfence-palvelimiin, jotta Wordfence voi verrata ja tarvittaessa estää tietokantojaan verkkosivustollemme tehdyllä pääsyllä.

Wordfenceä käytetään GDPR:n artiklan 6 (1) (f) perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi suojata verkkosivustoaan kyberhyökkäyksiltä mahdollisimman tehokkaasti. Jos vastaavaa suostumusta pyydettiin, käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja § 25 kohdan B. laitesormenjälkien otto) TTDSG:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

8. Omat palvelut

Hakijatietojen käsittely

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden hakea meille (esim. sähköpostitse, postitse tai sähköisen hakulomakkeen kautta). Seuraavassa ilmoitamme sinulle osana hakuprosessia kerättyjen henkilötietojesi laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Vakuutamme sinulle, että tietojesi kerääminen, käsittely ja käyttö tapahtuu sovellettavan tietosuojalain ja kaikkien muiden lakisääteisten määräysten mukaisesti ja että tietojasi käsitellään äärimmäisen luottamuksellisesti.

Tiedonkeruun laajuus ja tarkoitus

Jos lähetät meille hakemuksen, käsittelemme siihen liittyviä henkilötietojasi (esim. yhteys- ja viestintätiedot, hakuasiakirjat, muistiinpanot työhaastatteluista jne.) siltä osin kuin se on tarpeen työsuhteen solmimista koskevan päätöksen tekemiseksi. Oikeusperusta tälle on Saksan lain BDSG:n § 26 (työsuhteen aloittaminen), GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (yleinen sopimuksen aloittaminen) ja – jos olet antanut suostumuksesi – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. . Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Yrityksemme sisällä henkilötietojasi luovutetaan vain henkilöille, jotka ovat mukana hakemuksesi käsittelyssä.

Jos hakemus hyväksytään, toimittamasi tiedot tallennetaan tietojenkäsittelyjärjestelmiimme BDSG §:n 26 §:n ja GDPR:n 6 §:n 1 momentin b kohdan mukaisesti työsuhteen toteuttamista varten.

Tietojen säilytysaika

Jos emme pysty tekemään sinulle työtarjousta, hylkäät työtarjouksen tai peruutat hakemuksesi, pidätämme oikeuden tallentaa lähettämäsi tiedot oikeutettujen etujemme perusteella (GDPR 6 artiklan 1 kappale f) ) enintään 6 kuukautta säilytettäväksi meillä hakemusprosessin päättymisestä (hakemuksen hylkäämisestä tai peruuttamisesta). Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja fyysiset hakemusasiakirjat tuhotaan. Säilytys toimii erityisesti todisteena oikeusriitatilanteissa. Jos on ilmeistä, että tietoja tarvitaan 6 kuukauden määräajan umpeutumisen jälkeen (esim. uhkaavan tai vireillä olevan oikeusriidan vuoksi), ne poistetaan vain, jos jatkosäilytyksen tarkoitus ei enää päde.

Pidempi säilytys voi tapahtua myös, jos olet antanut suostumuksesi (6 artiklan 1 kappale lit. a DSGVO) tai jos lakisääteiset säilytysvelvollisuudet estävät poistamisen.

Evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla